Plannen van Aanpak

Voorstel

Plan van aanpak schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten

(beschikking d.d. 9 februari 2001 van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(Subsidie “opstellen plan van aanpak” verplichting 1700287)

(TRC 2001/1308)